Remøy Shipping
Konstnadsreduksjon med big data
Fosac
Big data - visualisering
Rostein
Produksjonsoptimalisering basert på dataanalyse
Zegebra
Datavisualisering i Power BI
Ålesund Kunnskapspark
Grafisk fremstilling av data
Klassekampen
Kampanjeanalyse
Econa HHT
Kurs i statistikk
NIRI
Prediksjonsbasert budsjettering og prosjektledelse
Racer
Bistand til utvikling av analyseverktøy
Vendor
Analyse og visualisering av strømforbruk
Framsenteret
Geografisk visualisering av data
VRI Møre og Romsdal
Geografisk visualisering av data