Remøy Shipping
Konstnadsreduksjon med big data
Fosac
Big data - visualisering
Rostein
Produksjonsoptimalisering basert på dataanalyse
Zegeba
Datavisualisering i Power BI
Ålesund Kunnskapspark
Grafisk fremstilling av data
<br>
Klassekampen
Kampanjeanalyse
<br>
Econa HHT
Kurs i statistikk
<br>
VRI Møre og Romsdal
Geografisk visualisering av data
<br>
Niri
Prediksjonsbasert budsjettering og prosjektledelse
<br>
Racer
Bistand til utvikling av analyseverktøy
<br>
Vendor
Analyse og visualisering av strømforbruk
<br>
Framsenteret
Geografisk visualisering av data
<br>