Big data-basert drivstoffbesparelse for fartøy
Digitalisering og stordata handler ikke bare om mengder med data! I Recogni er vi eksperter på å koble sammen datakilder, strukturere informasjonen og å hente ut mest mulig kunnskap.
Dataanalyse som verktøy
Dataanalyse er en objektiv form for læring og kunnskapsinnhenting. Statistikk og analyser kan visualiseres gjennom interaktiv grafikk i sanntid eller som visuelle rapporter.

Blue Power EMS, vårt system for effektivisering av skip, er basert på real time-analyser av store datamengder. Resultatene vises for mannskapet på dashboard, som bruker systemet til å sikre økonomisk drift.
LES MER OM Blue Power Ems
Noen av våre prosjekt
Recogni har gjort mange prosjekt innen flere bransjer. Her er noen av våre referanser:
Remøy Shipping
Konstnadsreduksjon med big data
Cost reduction with big data
Fosac
Big data - visualisering
Big data - visualization
Rostein
Produksjonsoptimalisering basert på dataanalyse
Production optimization based on data analysis
SE ALLE VÅRE REFERANSER

Etter deltagelse i forprosjekt og utviklingsprosjekt er vi meget tilfreds med verktøyet vi nå har fått. Blue Power EMS er rederiets energieffektiviseringsverktøy og etter at dette er tatt i bruk på 3 av rederiets skip kan vi dokumentere en betraktelig reduksjon i FO forbruk. I flere av skipenes operasjoner ser vi en reduksjon på mer enn 15%!»

-André Søvik, Technical Manager,
Remøy Shipping AS
Ta kontakt, så
finner vi ut mer sammen!
Kontaktskjema
Meldingen ble sendt!

Takk for at du tok kontakt

Vi følger opp din forespørsel
så snart vi kan!
Åjsann! Her gikk noe galt på serveren.
Forsøk igjen eller prøv å kontakt oss med å sende mail til
Kontaktperson
Stian Grønning
Daglig leder
+4799644468
info@recogni.no