Big data-basert drivstoff besparelse for fartøy

Noen av våre kunder

Remøy Shipping
Konstnadsreduksjon med big data
Fosac
Big data - visualisering
Rostein
Produksjonsoptimalisering basert på dataanalyse
Se Alle våre referanser

Dataanalyse som verktøy

Digitalisering og stordata handler ikke bare om mengder med data! I Recogni er vi eksperter på å koble sammen datakilder, strukturere informasjonen og å hente ut mest mulig kunnskap. Statistikk og analyser kan visualiseres gjennom interaktiv grafikk i sanntid eller som rapporter i ReFuel-portalen.

Ta kontakt, så finner vi ut mer sammen!

Kontaktskjema

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kontaktperson

Stian Grønning
Daglig leder
+47 99644468info@recogni.no