Big data-basert drivstoff
besparelse for skip

Spar 5-20% drivstoff med enkle tiltak

God kontroll på drivstofforbruket kan være en utfordring for både mannskap og rederi, og dette medfører unødvendig høye kostnader. Blue Power EMS er et big data-basert system som hjelper mannskapet å operere mest mulig effektivt, slik at forbruket ikke blir høyere enn nødvendig.

anbefalinger i sanntid

Med et speedometer og varslingssystemer vil navigatøren alltid ha enkel oversikt over hvor økonomisk og miljøvennlig det opereres. Blue Power EMS' anbefalinger skreddersys til hvert fartøy, ulike operasjoner og spesifikke krav. Forbruket logges under forskjellige operasjonstyper. Logging av operasjonstyper kan automatiseres eller meldes inn på skjermen.

Et Samspill mellom datakilder

Når Blue Power EMS kalkulerer optimal operasjon tas det hensyn til havstrømmer, bølgehøyde, motorbruk, akselerasjon og ballast. Systemet «skviser» så ut besparelser der det er mulig. Med Blue Power EMS forflyttes beslutningsgrunnlaget for økonomisk drift fra mannskapets magefølelse til et objektivt rammeverk.

Slik virker det

Driftsdata fra fartøyet sendes gjennom skipets internettilkobling til Blue Power EMS' servere. Samtidig hentes det inn store mengder høykvalitets værdata fra Meteorologisk institutt. Dette kombineres i «skyen» - hvor alle beregninger, datalagring og oppdateringer skjer fortløpende. På broa viser dashboardet informasjonen i sanntid. Samtidig logges all data, og ny innsikt er tilgjenglig i Blue Power EMS' Rapportmodul.

Etter deltagelse i forprosjekt og utviklingsprosjekt er vi meget tilfreds med verktøyet vi nå har fått. Blue Power EMS er rederiets energieffektiviseringsverktøy og etter at dette er tatt i bruk på 3 av rederiets skip kan vi dokumentere en betraktelig reduksjon i FO forbruk. I flere av skipenes operasjoner ser vi en reduksjon på mer enn 15%!»

-André Søvik, Technical Manager,
Remøy Shipping AS

Avdekk og utforsk historikk

Avdekk kjøremønster for hvert skift og ha full kontroll med Blue Power EMS' rapportmodul. Filtrer på skift, operasjoner og værforhold for å finne informasjon som er relevant for dere. Med interaktive visualiseringer er det enkelt å sammenligne effektiviteten til forskjellige mannskap under like forhold og operasjoner. Egne rapporter kan tilpasses etter behov.

Vær tilkoblet 24/7

Vi samarbeider med Ulstein Blue Ctrl for tilgjengeliggjøring av sensordata. Det gjøres kun en liten fysisk operasjon på fartøyet. Eldre skip med enklere elektronikk kan også bruke Blue Power EMS.