Recognis kjernevirksomhet er prosessoptimalisering og kostnadsreduksjon basert på avansert statistikk og dataanalyse.

Vårt hovedfokus

Ved å benytte våre kompetanse og produkter kan du få tilgang til ny, verdifull innsikt som tidligere ikke var tilgjengelig. Vi setter sammen datakilder, finner relevante mønstre og lager algoritmer for å ta bedre beslutninger- både operativt og administrativt.

Siden 2015 har fokuset vært på shipping og optimalisering av fartøydrift.Kompetanse
- Statistikk og dataanalyse
- Behandling av store datamengder
- Modellseleksjon
- Tidsserier
- Avansert visualisering av data
- Mønstergjenkjenning
- Matematikk
- Økonomi
- Prosjektstyring
- Nautikk og styrmannskompetanse
Verktøy
- R – statistikk og visualisering
- Atvise – real time-dashboard med toveiskommunikasjon
- SQL-server – behandling av eksterne datakilder
- Microsoft Power Bi – rapporteringsverktøy
-Python/Javascript/C#