Kompetanse

Vårt hovedfokus

Recognis kjernevirksomhet er prosessoptimalisering og kostnadsreduksjon basert på avansert statistikk og dataanalyse. Ved bruk av vår kompetanse og produkter kan du få tilgang til ny, verdifull innsikt som tidligere ikke var tilgjengelig.

Siden 2015 har hovedfokuset vært på shipping og optimalisering av fartøydrift.

Kompetanse

 • Statistikk og dataanalyse
 • Behandling av store datamengder
 • Modellseleksjon
 • Tidsserier
 • Avansert visualisering av data
 • Mønstergjenkjenning
 • Matematikk
 • Økonomi
 • Prosjektstyring
 • Nautikk og styrmannskompetanse

Verktøy

 • R – statistikk og visualisering
 • Atvise – real time-dashboard med toveiskommunikasjon
 • SQL-server – behandling av eksterne datakilder
 • Microsoft Power Bi – rapporteringsverktøy