VRI Møre og Romsdal
Geografisk visualisering av data
Geographical visualization of data
Framsenteret
Geografisk visualisering av data
Geographical visualization of data
Vendor
Analyse og visualisering av strømforbruk
Analysis and visualization of power consumption
Racer
Bistand til utvikling av analyseverktøy
Assistance in the development of analysis tools
NIRI
Prediksjonsbasert budsjettering og prosjektledelse
Prediction-based budgeting and project management
Econa HHT
Kurs i statistikk
Course in statistics
Klassekampen
Kampanjeanalyse
Campaign Analysis
Ålesund Kunnskapspark
Grafisk fremstilling av data
Graphical representation of data
Zegebra
Datavisualisering i Power BI
Data visualization in Power BI
Rostein
Produksjonsoptimalisering basert på dataanalyse
Production optimization based on data analysis
Fosac
Big data - visualisering
Big data - visualization
Remøy Shipping
Konstnadsreduksjon med big data
Cost reduction with big data