ReFuel

ReFuel er Recognis egenutviklede system for drivstoffbesparelser på skip. Langvarige prosjekter innen big data og shipping, kombinert med spisskompetanse innen dataanalyse og statistikk, var et utmerket grunnlag for å utvikle ut system for driftsoptimalisering for fartøy.

Våre erfaringer har gitt oss dyptgående innsikt i skipsteknikk, skipsdata og optimal praksis. I senere tid har vi også ansatt personell med styrmannskompetanse, som bidrar ytterligere med brukertilpasning og skipsfaglig kompetanse.

Moderne skip har avanserte datasystemer som byr på en skog av datakilder og signaler. ReFuels avanserte analyser av denne «skogen» gir anbefalinger på hvordan hvert spesifikt skip kan opereres for å minimere drivstofforbruket, i sanntid. Systemet er 100% webbasert, og krever svært lite nettkapasitet. Alle beregninger og datalagring skjer i «skyen», og all oppdatering skjer fortløpende.

I implementeringsfasen gjøres kun en liten fysisk operasjon på fartøyet, der skipets automasjonssystem gjøres tilgjengelig over internett. Denne koblingen er utelukkende enveiskommunikasjon, som betyr at det er 100% umulig å manipulere skipets systemer utenfra. Systemet fungerer på alle enheter med web-leser og kan brukes på alle fartøy. Eldre skip med enklere elektronikk kan også tilpasses til å bruke systemet. Våre analyser viser en oppnådd reduksjon på mellom 10 og 20 prosent.

ReFuel består av to moduler:

Real time-moduen

Oppdaterte og optimale styringsparametere, som mest økonomiske hastighet og motorkombinasjon, gis til mannskapet gjennom real time-modulen. Disse parameterne er beregnet på bakgrunn av skipets egne data, og er korrigert for ytre påvirkninger, som havstrømmer, vind og bølgehøyde.Innmelding av operasjonstyper og annen data kan gjøres direkte på skjerm.

Rapportmodulen

Rapportmodulen baserer seg på den samme datastrømmen som real time-modulen, og gir en komplett, oppdatert oversikt over historisk drivstofforbruk, fordelt på operasjonstyper og crew. Med pene visualiseringer er det enkelt å sammenligne forskjellige mannskaps effektivitet under forskjellige forhold og operasjoner. Oppsummerte data er også tilgjengelig på tabellformat for enklere rapportering til, for eksempel, offentlige instanser. Det er også mulighet for å skreddersy rapporter og oppsett etter ønske.

Mannskap

Til syvende og sist er det mannskapet som skal optimalisere deres operasjoner med hensyn på drivstofforbruket. Derfor vil Recogni jobbe direkte med mannskap på skip som bruker ReFuel-systemet for å bistå med drivstoffreduksjon og optimalisering av løsningen.Ta kontakt for en demonstrasjon!